27. Per Neble: Et Randersspil

Afsløret 1987
Placering Slotspladsen
Materiale Beton, glasfiber og stål
Højde Op til 1 m
Skænket af   Kommunens Kunstfond, Fonden for Almenvellet, SDS Randers
   

Værket er et „kuglespil“, der udtrykker den historiske dynamik i forholdet mellem Randers og omverdenen: derfra er der gennem tiden trillet 13 kugler ind i byens midte ad de 13 landeveje, der fører til byen. 9 stålplader, der er spredt over pladsen, reflekterer himlen i lighed med Gudenåens vandspejl, mens de 7 træer fuldkommer værkets gennemgående talsymbolik: 7-9-13.

This work is a ‘game of spheres’, expressing the historical dynamics in the relationship between Randers and the surrounding world, from where 13 spheres have rolled into the city centre from the 13 main roads leading into town. 9 steel plates, distributed across the square, reflect the sky in similar fashion to the water mirror of the Gudenå river, while 7 trees complete the overarching numeral symbolism of the work: 7-9-13.