33. Sven Dalsgaard: Op ad muren

Afsløret  2002
Placering  Fischersgade
Materiale  Malet stål
Højde  Ca. 4 m
Skænket af   Randers
Kunstmuseum
   

En finurlig, flad skulptur, der trods sin abstrakte fremtoning alligevel minder meget om et menneske: En tydeligt kønsbestemt mandsperson, der læner sig (måske ligefrem lader sit vand?!) op ad muren.

A peculiar, flat sculpture, which despite its abstract appearance is very reminiscent of a human: A clearly male figure, leaning (and perhaps even urinating!?) against the wall.