4. Efter Sven Dalsgaard, rekonstruktion: Pigen i Gudenåen

Afsløret: 2014, renoveret 2019
Placering: Paradisøen i Gudenåen
Materiale: Jern
Højde: 4 m
Skænket af: Tradium og Randers Tandhjulsfabrik

Figuren er en rekonstruktion af Sven Dalsgaards skandaleombruste skulptur ”Pigen i Gudenåen” fra 1952. Den er skabt af lokale kræfter i forbindelse med 100-året for Dalsgaards fødsel i 2014. Dalsgaards oprindelige skulptur blev ødelagt ved hærværk, en historie der vidner om datidens skepsis overfor moderne kunst. Rekonstruktionen har taget afsæt i et af Dalsgaards forarbejder til skulpturen under vejledning af billedkunstner Aage Arbjerg.

The figure is a reconstruction of Sven Dalsgaard’s debated sculpture ”Pigen i Gudenåen” from 1952. It is created by local artists to celebrate the 100th anniversary of Sven Dalsgaard's birth. The original sculpture was destroyed which emphasizes the skepticism of the time towards modern art. The reconstruction is based on Dalsgaard’s preparations for the sculpture.