19. Bela: Erik Menved

Bela: Erik Menved
Afsløret: 22.8.1958
Placering: På muren på Erik Menveds Gård
Materiale: Bronze
Højde: Ca. 1 m
Skænket af: Kgl. Brand

Skulpturen af konge Erik Menved beredt med sværd i hånden minder om et omtumlet kapitel af den danske historie. Det var desuden Erik Menved, der den 8. marts 1302 gav Randers By det ældst kendte købstadsprivilegium.

The sculpture of King Erik Menved with his sword drawn, brings memories of a chaotic chapter in Danish history. It was also Erik Menved who on March 8th 1302, gave the city of Randers the oldest known municipal charter.