20. Th. Stein: Buste af St. Steensen Blicher

Th. Stein: Buste af St. Steensen Blicher
Afsløret: 5.6.1891
Placering: Helligåndshuset, Erik Menveds Plads
Materiale: Bronze
Højde: Ca. 2 m
Skænket af: Foreningen til Randers Bys Forskønnelse

Busten markerer forfatterens nære tilknytning til Randers. Blicher var elev i byens latinskole 1796-99 og blev senere ansat som adjunkt samme sted. Fra 1825-47 var han præst i Spentrup nær Randers. Mange af Blichers arbejder blev desuden oprindelig trykt eller udgivet af den randrusianske bogtrykker Elmenhoff.

The bust is a testament to the author’s close connection to Randers. Blicher was a student in the city grammar school 1796-99 and later held employment as a teacher there. From 1825-47 he was a priest in Spentrup, near Randers. Many of his works were also printed and published by the book printer Elmenhoff, from Randers.