21. Curt Frandsen: Buste af Henrik Pontoppidan

Afsløret: 18.8.1979
Placering: Helligåndshuset, Erik Menveds Plads
Materiale: Bronze opstillet på
 en svær kapitæl
Højde: Ca. 2 m
Skænket af: Houmedenforeningen

Med denne buste har man sat endnu et monument over en af nationens store kulturpersonligheder med tilknytning til byen. Præstesønnen fra Randers, der forlod sin hjemby efter realeksamen fra latinskolen, blev en af sin tids betydeligste danske forfattere og blev i 1917 hædret med Nobelprisen. Soklen, som busten står på, er en kapitæl – toppen af en søjle – fra den middelalderlige Sct. Clemens Kirke.

With this bust, another monument has been placed honouring one of the great cultural personalities of this nation, who was also connected to the city. The son of a priest from Randers who left his home town after his grammar school exam, became one of the most important Danish authors of his time, and was awarded the Nobel Prize in 1917. The base for the bust is a capital – the top part of a column from the medieval church of St. Clement.