28. Helen Schou: Den jyske hingst

Afsløret: 22.11.1969
Placering: Østervold
Materiale: Bronze
Højde: Ca. 6,5 m
Skænket af: Jyske Hesteavlere og Randers By

Den monumentale skulptur af Den jyske Hingst regnes, sammen med Rytterstatuen af Christian X i Århus, som billedhuggeren Helen Schous hovedværker. Skulpturen udtrykker kraft og styrke og illustrerer den store betydning, som hestemarkedet har haft for byens og egnens udvikling. Soklen er opført af sten fra byens gamle fortovskantning.

The imposing sculpture of "Den jyske Hingst" (The Jutland Stallion) is considered, along with the equestrian statue of Christian X in Århus, to be the principal work of sculptor Helen Schou. The sculpture expresses power and strength, and illustrates the immense importance which the horse market has had for the development of the city and surrounding area. The base is built from stones from part of the old pavement of the city.

Podcast

Helen Schou: Den jyske hingst