34. Viera Collaro: Ringen

Viera Collaro: Ringen
Afsløret: 29.4.1997
Placering: Kulturhusets facade mod Stemannsgade
Materiale: Højglanspoleret 
rustfrit stål
Højde: Diameter 6 m
Skænket af: Statens Kunstfond m.fl.

En meget markant vægskulptur, der i kraft af sin placering over kulturhusets hovedindgang kan tillægges en enkel symbolik: Ringen udtrykker enheden, mens den mangefarvede lysudstråling symboliserer mangfoldigheden i Kulturhusets virke. Ringslagets bredde er ca. 1 m.

A very distinct wall sculpture that due to its placement over the main entrance to the arts centre, can be ascribed a simple measure of symbolism: The ring expresses unity, while the multicoloured radiating lights symbolise the diversity in the work of the arts centre. The width of the ring is approximately 1 metre (1 yard).