42. Peter Brandes: Hyrden

Peter Brandes: Hyrden
Afsløret: 13.4.2004
Placering: Vestparken
Materiale: Bronze
Højde: 2,25 m
Skænket af: Udlånt på ubestemt tid af B.U.H.L., Randers A/S

Den mørke, rå bronzeoverflade giver skulpturen et næsten abstrakt udtryk. Ud af de grove, ekspressive træk opstår skulpturens motiv. En voldsom mandstorso - en hyrde - med et får svunget hen over nakken. Hyrde-motivet stammer fra Bibelen, hvor det bruges symbolsk som et billede på Jesus. Som hyrden, der vogter sine får, vogter og beskytter Jesus sit folk.

The dark, raw bronze surface gives the sculpture an almost abstract expression. From the rough, expressive features the motive of the sculpture emerges. An imposing male torso – a shepherd – with a sheep slung around his neck. The motif of the shepherd originates from the Bible, where it is used symbolically as an image of Jesus. As the shepherd, guarding herd, Jesus guards and protects his people.