46. Sven Dalsgaard: Relief

Sven Dalsgaard: Relief
Afsløret: 1966
Placering: Tradium, Vester Allé 26
Materiale: Bronze
Højde: 1,25 m
Skænket af: Lærlingeforeningen

Relieffets enkle, nonfigurative formsprog består af geometriske figurer og smalle linjer. Relieffet har ligheder med Dalsgaards værker fra 50’erne, som bestod af enkle, sammensatte, geometriske moduler. Trods relieffets abstrakte karakter vækker det associationer til maskiner, metalarbejde eller håndværk med sine huller, dyvler og skrue-lignende former og ikke mindst i kraft af sin placering ved Teknisk Skole.

The simple, nonfigurative expression of the relief, consists of geometric figures and narrow lines. The relief is similar to Dalgaard’s work from the 50s, which consisted of simple, combined geometric modules. In spite of the abstract character of the relief, it evokes associations to machines, metalwork and handicrafts, with its holes, wooden fittings and screw-like forms, and not least due to the placement near the technical college.