47. Sven Dalsgaard: Uden titel

Afsløret: 2019 (ca. 1990)
Placering: Tradium, Vester Allé 26
Materiale: Bemalet metal
Højde: 3,5 m
Skænket af: Kommunens Kunstfond. Skulpturen var oprindeligt udført til en tekstilfabrikant i Ikast

Skulpturen af sortmalet metal med Dannebrogsflag danner en lille portåbning, delvist afspærret af en blå knude. Dannebrogsflaget er et af Sven Dalsgaards mest anvende symboler. I 1967 skabte han furore, da han udstillede 31 malede Dannebrogsflag i Det Danske Hus i Paris. Det er nærliggende at tolke skulpturen her, som led i en debat om national identitet.

The metal sculpture with the Danish flag forms a small gate opening, partially sealed off by a blue knot. The Danish flag is one of Sven Dalsgaard’s most used symbols. In 1967 he created disorder when he exhibited 31 paintings of the Danish flag in Det Danske Hus in Paris. It is possible to understand the sculpture as an element in the debate of national identity.