50. Herman Wilhelm Bissen: Frederik VII

Herman Wilhelm Bissen: Frederik VII
Inskriptionen på soklen er Frederik VII’s valgsprog: Folkets Kærlighed min Styrke.

Afsløret: 1863
Placering: Skovbakken
Materiale: Bronze
Højde: 2,50 m
Skænket af: Caspar Møller

Busten forestiller Frederik VII, eller i folkemunde Frederik Folkekær. Kongens popularitet blandt befolkningen skyldtes, at det var ham, der i 1849 underskrev Grundloven. Det betød, at enevælden blev ophævet. Busten er udført af H.W. Bissen, som var stærkt inspireret af billedhuggeren Bertel Thorvaldsen. Bissens kunst er præget af tidens nationalromantiske strømninger, og han er blevet kaldt Danmarks nationale billedhugger.

The bust depicts Frederik VII, more commonly known as Frederik Folkekær (Frederik the popular). The popularity of the king among the general public is due to the fact that he signed the Danish constitution in 1849. This signalled the end of the absolute monarchy. The bust is created by H. W. Bissen, who was heavily inspired by sculptor Bertel Thorvaldsen. The art of Bissen is influenced by the national romantic currents at the time, and he has been called the national sculptor of Denmark.