58. Erik Heide: Borgerne

Erik Heide: Borgerne
Afsløret: 6.5.2006
Placering: Randersvej ved Plejehjemmet Kildevang, Langå
Materiale: Granit
Højde: Ca. 2 m
Skænket af: Langå Borger- og Håndværkerforening i forbindelse med foreningens 100 års jubilæum

Skulpturgruppen forestiller syv monumentale menneskefigurer i en cirkel. Granitten er groft tilhugget, og "Borgerne" har begge ben solidt plantet i den jyske muld. Måske et billede på Langå eller byens borgere. Værket er da også netop en gave til byen fra borgere og virksomheder. Gennem sponsorater og salg af 223 andelsbeviser er det lykkes i fællesskab at rejse penge til skulpturgruppen.

This group of sculptures depicts seven monumental human figures in a circle. The granite is hewn in a rough manner, and "the citizens" have both their legs planted firmly into the soil of Jutland. Perhaps an image of Langå or the citizens of the town. Indeed, the work is a gift to the town, from citizens and businesses. Through sponsorships and the sale of 223 shares, it became possible to raise the necessary funds.