61. Rolf Marcus Arnestad: Hebe

Rolf Marcus Arnestad: Hebe
Afsløret :1995
Placering: Ved Amtmand Hoppes bro, Væthvej i Langå
Materiale: Granit
Højde: 1 m
Skænket af: Kunstneren

Den lille skulptur forestiller en kvinde, der omfavner en yngre person – måske hendes eget barn. Barnet kan også forstås som et symbol for ungdommen, idet titlen Hebe er navnet på den græske gudinde for ungdom. Hebe fungerede som mundskænk for guderne på Olympen, som hun forsynede med nektar – udødelighedens drik.

The small sculpture depicts a woman, embracing a younger person – perhaps her own child. The child can also be seen as a symbol of youth, since the title, Hebe, is the name of the Greek goddess of youth. Hebe acted as cupbearer for the gods on Mount Olympus, supplying nectar – the drink of immortality.